www.fgr.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

DG Promotions
Takamaantie 23 F 12
33960 Pirkkala

y-tunnus 2288223-5

Rekisteriasiat

Rekisteriasioista vastaa:
Mikko Juola
info@dgpromotions.net

Rekisterin nimi

DiscGolfScores.net -sivuston käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

DiscGolfScores.net - sivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, tilastojen luomiseen sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
* Henkilön etu- ja sukunimi
* Sähköpostiosoite
* Asuin kaupunki
* Frisbeegolfseura
* Sukupuoli
* Ikähaarukka
* Käyttäjätunnus

Ikä, sukupuoli ja kaupunki tiedot kerätään lähinnä erilaisia tilastoja varten.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun rekisteröitymisen yhteydessä, verkkopalvelun sisältöä kommentoidessa sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin pitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille osapuolille.

Tietojen poistaminen

Rekisteriin lisätyn tietoja voidaan poistaa rekisteriin lisätyn vaatimuksesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sivuston käyttäjille muista rekisteröityneistä käyttäjistä näytetään käyttäjätunnus sekä etu- ja sukunimet.

Kielto-oikeus

Rekisteriin kirjatulla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.